Psihiatrijas pacientu tuvinieku aptauja
 • Atbildīgā institūcija:
  Latvijas Psihiatru asociācija
 • Tēma:
  Garīgā veselība
 • Datu avota veids:
  Pētījums
 • Komentārs par avota veidu:
  Anketēšana tika veikta sadarbībā ar biedrību „Gaismas stars”.
 • Normatīvais pamatojums:
 • Objektu klases:
  Jēdzieni, koncepti
 • Aptvere, pārklājums, apjoms:
  [ Cits ]
 • Komentārs par aptveri:
  Aptaujāti 64 tuvinieki.
 • Analizējamie objekti, vienības vai grupas:
  Šizofrēnijas pacientu tuvinieku problēmas, veselības aprūpes vērtējums. Aptaujātie pacientu tuvinieki pārsvarā vecumā no 40-60 gadiem, visi strādā pilnu darba dienu.
 • Laika periods:
  Vienu reizi
 • Rādītāju grupas:
  - Tuvinieku problēmas, to risinājumi.
  - Garīgās veselīvbas aprūpes vērtējums.
  -
 • Datu vākšana:
  Anketas (pašaizpilde)
 • Komentārs par datu vākšanu:
 • Datu piegādātāji (pirmavots):
  Pacientu tuvinieki.
 • Komentāri:
 • URL:
 • Kontaktinformācija:
© Slimību profilakses un kontroles centrs, 2013  •  Pārpublikācijas gadījumā atsauce uz SPKC obligāta
Skip Navigation Links Izlaist navigācijas saites
aaa
Pierakstīties